برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاران پزشکی

آزمون ارتقاء برای دستیاران پزشکی در دسته‌بندی سال‌های مختلف تحصیل برای دستیارانی که در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مجری دوره دستیاری برگزار می‌شود.

با جداشدن آزمون گواهینامه از آزمون دانشنامه، آزمون گواهینامه برای دستیاران پزشکی سال آخر تحصیلی همزمان با آزمون ارتقاء دستیاری برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا،دکتر ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم افطاری دبیران بوردهای تخصصی، فوق تخصصی، دندانپزشکی، داروسازی  و علوم پایه وزارت بهداشت که در فروردین ماه سال جاری برگزار شد، درباره واگذاری آزمون های ارتقاء دستیاری به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی گفته بود: در نظر داریم از سال ۱۴۰۳ آزمون های تخصصی ارتقاء دستیاری را به دانشگاه‌ها واگذار کنیم.

به گزارش ایسنا، این آزمون رقابتی نیست و حدنصاب برای ارتقاء تحصیلی دستیاران مدنظر است که از طریق بخشنامه‌ها مربوطه به اطلاع دستیاران رسیده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042214055/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاران پزشکی صبح امروز، پنجشنبه ۲۲ تیرماه در یک نوبت برگزار می‌شود.