برگزاری آزمون صلاحیت بالینی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش دندان پزشکی عمومی

دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی از برگزاری آزمون صلاحیت بالینی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر یزدانی عنوان کرد: آزمون صلاحیت بالینی مجدد در بهمن ۱۴۰۲ و سه بار در سال ۱۴۰۳ برگزار می شود و دانشجویان فرصت دارند تا در این آزمون شرکت کنند.

وی با اشاره به برنامه ریزی فشرده و مستمر برای برگزاری آزمون صلاحیت بالینی رشته دندان پزشکی، تصریح کرد: آزمون تئوری صلاحیت بالینی در قالب ۶۰ سوال به صورت الکترونیک برگزار شد و حد قبولی برای شرکت در آزمون عملی، ۷۰درصد است، البته یک امتیاز بزرگ برای دانشجویان دندان پزشکی اینکه افراد تا پایان دوره تحصیل خود می توانند در این آزمون شرکت کنند ولی شرط فارغ التحصیلی، موفقیت در این آزمون است.

به گزارش ایسنا، دکتر رضا یزدانی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: آزمون”تئوری” صلاحیت بالینی با حضور یک هزار و ۲۴۰ نفر از دانشجویان دندان پزشکی در ۹ مهرماه برگزار ‌شد.

وی از برگزاری آزمون “عملی” صلاحیت بالینی در ۲۰ مهرماه خبر داد و افزود: بر اساس بازنگری در برنامه آموزش دندان پزشکی عمومی در سال ۱۳۹۶، مقرر شد دانشجویان ورودی سال ۹۷، بعد از گذراندن ۱۸۰ واحد درسی در آزمون جامع دندان پزشکی شرکت کنندکه در واقع این آزمون بعد از پایان ترم ۱۰ و قبل از ورود به مرحله انترنی برگزار می شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071308797/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی، اظهار کرد: برگزاری آزمون صلاحیت بالینی در ارتقاء کیفیت آموزش دندان پزشکی عمومی بسیار موثر است و کمک می نماید تا دانشکده های دندان پزشکی سیستم آموزش خود را ارتقاء  دهند و دانشجویان با کیفیت بهتری تحصیل کنند. 

  «اتحادیه وکلا» به دلیل گرانفروشی ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه شد

وی به برگزاری آزمون آزمایشی صلاحیت بالینی به صورت پایلوت در دانشکده های دندان پزشکی قم و البرز اشاره کرد و افزود: آزمون عملی صلاحیت بالینی، ۲۰ مهرماه در دو بخش اسلاید و سناریو و آزمون عملی ترمیم، پروتز و اندو روی دندان طبیعی و مصنوعی برگزار خواهد شد.

دکتر یزدانی بیان کرد: با توجه به ماهیت بالینی و پزشکی، آزمون جامع دندان پزشکی در سال ۱۳۹۹ به آزمون صلاحیت بالینی تغییر نام پیدا کرد.