برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی پزشکی؛ ۱۷ خردادماه

به گزارش ایسنا، بابک ثابت، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی، از برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی به صورت الکترونیک در ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ برای واجدین شرایط خبر داد و گفت: جاماندگان آزمون اسفند ۱۴۰۲ و دانشجویان پزشکی که تا پایان خرداد ماه تمامی بخش های خود را در دوران کارآموزی به اتمام رسانده باشند می توانند در آزمون امسال شرکت کنند.

بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی افزود: با توجه به تعداد دانشجویان، این آزمون به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و در مراکز آزمون الکترونیک دانشگاه های منتخب برگزار می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403021711781/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی، از برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی به صورت الکترونیک در ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ برای واجدین شرایط خبر داد.

  اقدامات دانشگاه علم و فرهنگ به منظور ارایه مشاوره و راهنمایی به داوطبان آزمون سراسری