برگزاری امتحانات ترم تابستانی دانشجویان علوم‌پزشکی به تعویق افتاد

به گزارش ایسنا، امتحانات پایان‌ترم ترم تابستانی دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند به تعویق افتاده و پس از اربعین برگزار می‌شود. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فرایند برگزاری امتحانات از روز شنبه ۱۸ شهریور ماه آغاز می‌شود و با پایان شهریور، به اتمام می‌رسد.

زمان برگزاری امتحانات پایان‌ترم ترم تابستانی دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند به تعویق افتاد.

پیش از این، تصمیم بر این بود که امتحانات پایان‌ترم دانشجویان از ۵ تا ۱۸ شهریور ماه برگزار شود. در این راستا دکتر بابک ثابت‌دیوشلی، معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرده بود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فرایند برگزاری امتحانات ترم تابستانی دانشجویان علوم‌پزشکی از روز یکشنبه ۵ شهریور ماه برگزار می‌شود و برگزاری امتحانات در روز شنبه ۱۸ شهریور ماه به ایستگاه پایانی می‌رسد. 

این اولویت‌ها عبارتند از دانشجویان شاهد و ایثارگر با سهمیه‌های مشخص شده و با دریافت معرفی‌نامه رسمی از ستاد شاهد و ایثارگر محل تحصیل و سایر دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی با رعایت ضوابط آموزشی و پرداخت شهریه ترم‌تابستانی و ارائه معرفی‌نامه از اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه محل تحصیل برای ثبت‌نام .

به گزارش ایسنا، فرصت اولیه ثبت‌نام ترم تابستانی دانشجویان علوم‌پزشکی از ۱۰ تیر آغاز شد و تا ۲۰ تیرماه ادامه داشت. پس از اتمام فرایند ثبت‌نام، فرصت نام‌نویسی تا ۲۷ تیر ماه تمدید شد. دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند با انتشار اطلاعیه‌ای در روز ۲۶ تیر ماه از توقف ثبت‌نام ترم تابستانی مجازی برای دانشجویان علوم پزشکی خبر داد. پس از رفع محدودیت‌های به وجود آمده، فرصت مجدد ثبت‌نام ترم تابستانی مجازی دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند از دوشنبه ۲۶ تیر آغاز شد و تا شنبه ۳۱ تیر ماه ادامه داشت. 

  حمله سایبری به «سامانه آموزشیار» دانشگاه آزاد

ترم تابستانی برای دانشجویان رشته‌های دکترای عمومی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی با دو اولویت برگزار شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052918440/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.isna.ir/news/1402052918440/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF