برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در سطح ملی و بین المللی/لزوم توجه به برندسازی دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت،  وی گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی با توجه به نیاز منطقه در رشته‌های مامایی، جراحی و مراقبت در منزل از جمله این موارد است که باید به آن توجه شود و در این زمینه کار عملیاتی صورت گیرد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بالقوه در دانشگاه‌های علوم پزشکی تصریح کرد: از این ظرفیت باید برای برندسازی دانشگاهی در سطح ملی و بین‌المللی استفاده و دوره‌های آموزشی مهارتی کوتاه‌مدت در سطح دانشگاه‌های کشور و همچنین برای دانشجویان خارجی درمنطقه‌ خاورمیانه برگزار شود.

به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا حسن‌زاده در نشست معاونان آموزشی کلان مناطق۲ گفت: دانشگاه‌های استان‌های همجوار باید در قالب انعقاد تفاهم‌نامه از توانمندی‌های همدیگر استفاده کنند.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی در سطح ملی و بین المللی با استفاده از پتانسیل‌های بالقوه تاکید کرد.

دکتر حسن‌زاده افزود: دوره‌های آموزشی مهارتی باید مجوز دار باشند و برای برگزاری آن در سطح بین‌المللی شهریه تعیین و به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه معتبر ارائه شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402080704804/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87منبع: https://www.isna.ir/news/1402080704804/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87