برگزاری سوگواره احلی من العسل فردا در ۳۲ استان

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت : سوگواره احلی من العسل در ۳۲ استان و ۴۰۰ شهر با حضور دانش آموزان هیات های مذهبی مدارس فردا مصادف با ۶ محرم برگزار می شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3923869/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86