برگزاری نخستین سوگواره بین المللی دانش آموزی عبرات

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت : نخستین سوگواره بین المللی دانش آموزی عبرات آغاز شد و علاقه مندان برای شرکت در این سوگواره می‌توانند با وارد شدن به پایگاه abarat.alarbaeen.ir، ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3951676/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA