بیانیه وزارت آموزش و پرورش در محکومیت اقدام تروریستی در کرمان

وزارت آموزش و پرورش، در پی اقدام تروریستی و شهادت جمعی از هم وطنان گرامی در مسیر زیارت سردار دلها، وزارت آموزش و پرورش بیانیه‌ای صادر کرد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4111676/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86