بیش از ۸ هزار نفر، شکایات معلمان درباره رتبه‌بندی را بررسی کردند

وی گفت: آن‌چه امروز اتفاق افتاده محصول این نوع نگاه است و امیدوارم ما در حوزه رسیدگی به شکایات آنچه وظیفه قانونی ما بوده است توانسته باشیم انجام دهیم و به معلمان عزیزی که در فرآیند رتبه‌بندی شرکت کرده و رتبه آنها تعیین شده، اعلام می‌کنم و اطمینان می‌دهم که تمام تلاش ما این بود که استحقاق آن افراد مد نظر قرار بگیرد و بتوانیم در پایان این مرحله، رسیدگی مناسبی داشته باشیم.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش افزود: آن‌چه که امروز پیش رو است توجه به گذشته ر‌تبه‌بندی و بهره‌گیری از تجارت ارزشمند وزارت آموزش و پرورش در حوزه اجرا، اصلاح مقررات و طی مراحل تقنینی با مشارکت مجلس و دولت برای اصلاح برخی از امور و تطبیق با نگاه‌هایی که در وزارت آموزش و پرورش کیفیت‌بخش باشد، که امیدواریم در ایام پیش رو در حوزه کارشناسی با راهکار‌های اصلاحی، اخبار بهتری هم در این زمینه بشنویم.

هاشمی؛

وی افزود: رتبه‌بندی معلمان جزو برنامه‌هایی بود که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و رتبه‌بندی معلمان با همکاری مجلس و همه دستگا‌ه‌ها و نهاد‌های قانونی، به‌عنوان مطالبه‌ای که نظام تعلیم و تربیت از فرآیند عمومی کشور داشت به سرانجام برسد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4132755/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشمی افزود: برای اینکه فرآیند رتبه بندی را با دقت پیش ببریم، در سطح مناطق بیش از ۸ هزار نفر اعضای هیئت ممیزه و کارگروه‌ها کمک کردند که این فرآیند شکل بگیرد و تلاش ما در حوزه رسیدگی به شکایات، پایبندی به قوانین و مقررات مربوطه بود و رسیدگی دقیق و شنیدن مسائل فرهنگیان و تلاش در جهت احقاق حق آنان در الویت کار آموزش و پرورش بود. 

  زمان انتخاب رشته‌ آزمون دستیاری اعلام شد

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: در حوزه رسیدگی به شکایات معلمان درباره رتبه‌بندی با توجه به راستی‌آزمایی که در سطح ملی انجام شد رتبه‌ها به تدریج اعلام شد و بخش عمده مطالباتی که در این خصوص که مرتبط با سال ۱۴۰۲ بود، امروز پرداخت شده است.

بیش از ۸ هزار نفر شکایات معلمان درباره رتبه‌بندی را بررسی کردند

هاشمی گفت: در نظام اداری کشور تجربه رتبه‌بندی با این وسعت و گستره را نداشتیم و قطعا نظام اداری کشور اکنون صاحب یک تجربه‌ای در این زمینه شده است و این نکته مهمی است که باید در طراحی مسیر پیش رو در حوزه رتبه‌بندی مورد توجه قرار بگیرد.