تأسیس شعبه دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان

وی افزود: ما مؤسسه آموزش بین‌المللی به نام «معتمد» داریم که آموزش مدیران نظام سلامت را برعهده دارد و در صورت نیاز، مدیران سلامت تاجیکستان می‌توانند از ظرفیت‌های این مؤسسه استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد حسین نیکنام در جلسه مشترک دکتر بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت با دکتر عبدالله‌زاده، وزیر بهداشت و تندرستی تاجیکستان با اشاره به نقاط مشترک دو کشور در حوزه سلامت، افزود: به‌زودی شعبه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان تأسیس می‌شود.

دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاسیس شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر نیکنام با بیان اینکه در زمینه سطح‌بندی نظام درمان نیز ایران آمادگی همکاری با تاجیکستان را دارد، گفت: در نظر داریم بیمارستان ایرانیان یا ابن‌سینا در تاجیکستان مرجع اصلی ارجاع بیماران از ایران به تاجیکستان شود. یعنی با تبادل با دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، بیماران از این مرکز برای ادامه روند درمان ارجاع شوند که این مهم نیازمند تبادل بین وزارت بهداشت دو کشور و دانشگاه‌های علوم پزشکی دو کشور خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042616628/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

دستیار ویژه وزیر بهداشت تصریح کرد: به‌زودی فهرستی از راهنماهای بالینی از ایران برای شما ارسال می‌شود تا برای کنترل و هدفمند کردن نظام سلامت در تاجیکستان مورد استفاده قرار گیرد.