تاثیر مشاوره و آموزش‌های مهارتی در زندگی زوج‌های جوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی کاشانی نژاد مدیر مسئول موسسه حس بهتر زندگی گفت: در این موسسه کارگاه‌های روانشناسی، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی که در حیطه موضوعات مختلف خانواده سبک زندگی تربیت فرزند ازدواج و همسرداری است، برگزار می‌شود.

مسئول موسسه حس بهتر زندگی گفت: مشاوره و جذاب سازی آموزش‌های مهارتی در زندگی رمز موفقیت خانواده‌ها است.

کاشانی به وجه تمایز کار این موسسه در مقایسه با موسسات دیگر اشاره کرد و افزود: موضوع جذاب سازی آموزش‌های مهارت‌های زندگی برای نوجوانان و جوانان ضروری است و اینکه چگونه این مهارت روانشناختی برای دختران و پسران جذاب ارائه شود تا تاثیرگذاری آن به حداکثر برسد، مهم خواهد بود.

وی همچنین گفت: موسسه حس بهتر زندگی با بازی‌ها و تمرین‌های هدفمند روانشناسی، قصه‌ها و تمثیل‌ها برای مربیان مختلف در همه کشور آموزش می‌دهد تا مربیان و فعالان با دوره‌های آموزشی کسب شده بتوانند کلاس‌های موفقی را برای مخاطبان خود در زمینه‌های مختلف اجرا کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4176565/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86