تاکسیدرمیست در جشنواره فیلم کوتاه تهران


فیلم کوتاه «تاکسیدرمیست» به نویسندگی و کارگردانی سوسن سلامت و بهزاد علوی و به تهیه‌کنندگی حامد طبیبی در چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4020942/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4020942/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86