تاکید بر ارتقای شاخص‌های کیفی برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدارس

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های توانمند سازی معلمان و تاکید بر رعایت آئین نامه اجرایی مدارس، افزود: مدیران مدارس درراستای آشنایی با پدافند غیرعامل و بصیرت افزایی دانش آموزان در قالب پروژه مهر و مراسم آغازین سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ برنامه‌های خوبی را ترسیم کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3966521/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3تاکید بر ارتقای شاخص‌های کیفی برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدارسبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، دکتر احمد محمود زاده در شورای راهبردی مدیریت سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی با بیان این مطلب، ارزیابی و نظارت جدی بر روند عملکرد و کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس غیر دولتی را خواستار شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکیدبر اینکه، مدارس ما باید به سمتی حرکت کند تا کلاس درس و معلم مرجع اصلی باشد، تصریح کرد: با برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت مطلوب مسائل آموزشی و پرورشی متناسب با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مدارس ومراکز غیر دولتی باید موجبات شکوفایی استعداد‌ها و پویایی دانش آموزان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه تحلیل مسائل آموزشی و پرورشی به ویژه نتایج پایه دوازدهم تحصیلی به ترتیب در استان، منطقه و مدرسه باید مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار داشت: باید در چارچوب برنامه‌ای هدفمند تراز تحصیلی دانش آموزان در رشته‌های مختلف و برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس تحلیل و بررسی شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر آمادگی لازم جهت بازگشایی مدارس و پروژه مهر، خاطرنشان کرد: با تلاش و پیگیری مجدانه بر روند بازگشایی مدارس غیر دولتی نظارت می‌شود تا دانش آموزان عزیز کشورمان با کمترین دغدغه سال تحصیلی جدید و مهری پر امید را آغاز نمایند.

  نخست وزیر کره جنوبی : برنامه ای برای دستیابی به سلاح هسته ای نداریم

محمودزاده، با اشاره به تخصیص دبیرخانه برای برخی از فعالیت‌ها با هدف توازن موفقیت‌های آموزشی و تربیتی در این سازمان، گفت: پروژه محوری و رسیدن به راهکار‌های عملیاتی واجرایی در جهت رسیدن به سیاست‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت در دستور کار است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: شاخص‌ها برای کیفیت بخشی مطلوب به فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس غیر دولتی باید ارتقا یافته و مورد بازنگری قرار گیرد.

محمودزاده: