تاکید بر نقش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت

وزیر آموزش و پرورش بر کنشگری فعال برای نشان دادن دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت تاکید کرد.

صحرایی افزود:همه عناصر یک نظام آموزشی اگر در رابطه‌ای شبکه‌ای با هم قرار بگیرند از هم دیگر آموزی مهمترین دستاورد آن‌ها خواهد بود ویژگی از هم دیگر آموزی آن است که نتیجه اقدامات توانی و تصاعدی و نمایی است یعنی به جای آن که در خط سه به علاوه سه به علاوه سه بشود نه در یک کارگروهی تعاملی جمعی مبتنی بر مشارکت و از هم دیگر آموزی سه به توان سه خواهد شد و عدد دیگری به ما تحویل خواهد داد به این می‌گویند قانون توان، توان در مشارکت جمعی و از همدیگر آموزی اتفاق می‌افتد وگرنه در جمع چندان دستاوردی نیست در رابطه بین جمع و مشارکت آن‌ها و از همدیگر آموزی آن‌ها است که چنین اتفاقی می‌افتد.

تاکید بر نقش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیتبه گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در جشنواره ایده‌ها و تجارب تحول آفرین مدرسه‌ها گفت؛ امروز به نظام‌های تسهیل گر و نظام‌های مبتنی بر مشارکت و کار گروهی رسیدیم کلید واژه این تحول یک عبارت است و آن از هم دیگر آموزی است

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: نکته دوم کنشگری فعال برای نشان دادن دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت است ما شاهد این هستیم که این کشور علیرغم همه محدودیت‌ها و مسائل و مشکلات یک راه جدید را در دنیا باز کرده لیکن مع الاسف گروهی هستند که همانند پشه بر روی زخم می‌نشینند و به جای نشان دادن این توان و این قدرت و این توانمندی‌ها، دائما به دنبال نشان دادن نقاط ضعف هستند نقطه ضعف باید برطرف شود کدام نظام آموزشی در کجای جهان بی مشکل است؟اما چطور شده که به جای نشان دادن توانایی‌های این نظام منحصر به فرد مبتنی بر اندیشه الهی ما به ضعف آن توجه می‌کنیم؟ پیام این نمایشگاه این است که چشمتان را بشویید و جور دیگری به تعلیم و تربیت انقلاب اسلامی نگاه کنید ببینید در دل این تعلیم و تربیت چه گنج‌هایی نهفته است و این گنج‌ها باید به همه مدرسه‌ها راه پیدا کند و پیام این نمایشگاه این است. نظام تعلیم و تربیت به مثابه کل یک پارچه که تمام اجزای آن در رابطه‌ای همسو، هم افزا و مثبت با همدیگر تحول آفرینی خواهند کرد. این نگاه برآمده از اندیشه، ولی فقیه است که درباره آموزش و پرورش می‌گوید پیشرفت آموزش و پرورش ممکن نیست برآمده از ندیشه، ولی است که می‌گوید آینده ایران گره خورده است به آینده آموزش و پرورش ما و به آموزش و پرورش کنونی ما.
وزیر آموزش و پرورش گفت:ایران قوی اگر می‌خواهیم مسیرش آموزش و پرورش قوی است و آموزش و پرورش قوی با مدرسه و معلم قوی شناخته می‌شود. ایده اول آموزش و پرورش و به مدرسه برمی گردیم دو ایده تحول آفرین هستند که یک خروجی آن نمایشگاهی در این سطح است. امروز همه در این نقطه اجماع داریم که برای ساختن تمدن نوین اسلامی که مسیر آن آغاز شده و به میانه آن رسیده ایم و به فضل الهی در آستانه دستیابی به آن چیزی هستیم که از ابتدا دنبالش بودیم آموزش و پرورش کلیدی‌ترین عنصر و مدرسه گذرگاه رسیدن به این تمدن است و معلم روح آموزش و پرورش و عامل اصلی این تحول است.
صحرایی افزود:ما برای این تحول به دنبال شکل دادن چهار نهضت هستیم، این نهضت‌ها نهضت تحول در آموزش و پرورش هستند در نزدیک بینی، ولی در دور و در واقع این چهار نهضت، نهضت‌های دستیابی به تمدن نوین اسلامی هستند یک نهضت تربیت معلم، معلم عنصر کلیدی تحول در هر جامعه است، معلمان ایران نقش کلیدی در ارتقا این کشور ایفا کردند اگر در صنعت هسته‌ای در جهان نام آور هستیم، اگر در قدرت دفاعی به جایی رسیده ایم که هیچ کسی جرات ندارد به این کشور نگاه کند عامل آن، تحول است و آن تحول آفرین اصلی یعنی معلم، اگر امروز هم مذاکره می‌کنیم و هم فتاح به آسمان می‌فرستیم و دشمن فرضی، ولی واقعی را تهدید می‌کنیم و هم کشور‌های دیگر را به پای مذاکره با این کشور بزرگ می‌آوریم

  ضرورت ترویج بصیرت انقلابی ‌در بین دانش‌آموزان

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3908416/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA