تحریم ۱۲ ساله دانشگاه شریف/ برای ارتباط با غرب تحریم‌ها را دور می‌زنیم

وی افزود: همچنین انعطاف پذیری هایی در مقررات داخل دانشگاه و وزارت علوم داشتیم و سعی می شود در مجوزهایی که می خواهیم دریافت کنیم تسهیل گیری هایی صورت بگیرد.

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی شریف خاطر نشان کرد: اخیرا بحث تحریم های دانشگاه شریف رسانه ای شده است؛ به طوریکه روزنامه گاردین علیه دانشگاه ما و همکاری هایی که با این دانشگاه صورت می گیرد گزارش هایی را ارائه داد. بنابراین ما انتظار داریم مجموعه های رسانه ای ما نیز نسبت به این موارد و تهاجماتی که به مجموعه علمی و آموزشی ما صورت می گیرد، موضع گیری داشته و نسبت به این اخبار حساس باشند؛ چرا که ممکن است در برخی موارد ما مستقیم نتوانیم ورود کنیم؛ اما باید به صورت غیرمستقیم باید با این شرایط و تحریم هایی که به دنبال ایران هراسی صورت می گیرد، مبارزه کنیم.

مسیحی در خصوص ارتباطات بین المللی دانشگاه شریف نیز یادآور شد: ما بر اثر تحریم هایی که طی این چند سال اخیر داشتیم سعی کردیم ارتباطات بین المللی خود را حفظ کنیم و شریک های جدیدی در منطقه داشته باشیم. در واقع جهت دهی ما چندین سالی است که به سمت شرق صورت می گیرد. بنابراین در کشورهای غربی نیز روابطی داریم و به شکل هایی تحریم ها را دور زدیم. در حال حاضر دوره های مشترک با برخی دانشگاه های اروپایی داریم که وقتی متوجه می شوند آن را می بندند و ما راه دیگری باز می کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: اخیرا پس از آنکه بنا بود اتحاد اروپا به مدت ۱۰ سال یعنی تا اکتبر امسال بنا بود بر اساس توافقات برجام تحریم را بردارد؛ اما این اتفاق نیفتد و دو ماه پس از این مهلت کانادا مجدد علیه دانشگاه شریف و شهید بهشتی تحریم هایی را مطرح کرد.

  چین، آمریکا را به اقدامات موثر تهدید کرد

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی» دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هدف کنفرانس فوق نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه ما نتوانستیم در کشور اهمیت انرژی را به صورت سازمانی، وزارت خانه ای و دستگاهی در سال های قبل داشته باشیم در نتیجه آن را به صورت علمی در کمسیون انرژی و دانشگاه شریف پیگیری می کنیم و دنبال این هستیم در منطقه کاپ انرژی ایجاد کنیم. این امر نیازمند گفتمان سازی در منطقه است. بر این اساس در کنفرانس از این کشورها دعوت کردیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402122316782/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1

به گزارش ایسنا، محسن مسیحی در نشست خبری کنفرانس بین المللی تاب آوری انرژی و پایداری که امروز در ساختمان مرکزی دانشگاه شریف برگزار شد، با اشاره به تحریم حدود ۱۲ ساله این دانشگاه از سوی اتحادیه اروپا، اظهار کرد: دانشگاهی که رتبه اول کشور محسوب می شود و توانسته رتبه خود در بین دانشگاه های فنی کشور را حفظ کند، طبیعی است مورد حمله قرار بگیرد.

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه علی رغم تحریم این دانشگاه توانستیم روابط خود با غرب را حفظ کنیم، گفت: در کشورهای غربی نیز روابطی داریم و به شکل‌هایی تحریم ها را دور زدیم. در حال حاضر دوره های مشترک با برخی دانشگاه‌های اروپایی داریم که وقتی متوجه می‌شوند آن را می‌بندند و ما راه دیگری باز می‌کنیم.