تدوین سند توسعه تکنولوژی‌های نوین آموزش پزشکی

ایجاد مرکز نوآوری ستادی برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بروز شدن روش‌های آموزشی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، توسعه مراکز نوآوری، ساختارمند شدن مرکز مهارت‌های بالینی وحفظ حلقه‌های ارتباطی با شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

تدوین سند توسعه تکنولوژی‌های نوین آموزش پزشکی

وی بر تولید و توسعه تکنولوژی‌های نوین با همکاری دانشگاه‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد.

دکتر احسان شریفی‌پور، سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی  در این جلسه با بیان اینکه سیستم آموزش ایران یکی از سیستم‌های قابل اعتماد و پیشرو است، اظهار کرد: برای ترویج و به کارگیری کاربردی تکنولوژی‌های نوین در آموزش پزشکی تلاش و مرکز نوآوری ستادی ایجاد شود.

وی گفت: بحث سیاست‌گذاری برای انتخاب مناسب تکنولوژی‌های نوین آموزشی پیگیری شود؛ تکنولوژی‌هایی که کیفیت آموزش پزشکی را ارتقاء دهند و هم عدالت آموزشی را برقرار کنند. مهمترین وظیفه ما در سال جاری، تدوین سند تکنولوژی‌های نوین آموزشی است.

به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری‌فرد در جلسه کارگروه تکنولوژی های نوین آموزشی با بیان اینکه جایگاه استفاده از تکنولوژی‌های نوین در آموزش پزشکی بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: این تکنولوژی‌ها مکمل آموزش‌های سنتی و حضوری هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از برگزاری اولین همایش شیخ الرئیس با هماهنگی مرکز نصر در آذر ماه امسال خبر داد و گفت: هماهنگی با مراکز صنعتی و مشارکت فعال با شرکت‌های دانش‌بنیان باید جزو اولویت‌های کاری مرکز نصر قرار گیرد و از طرح‌های نو و پروژه‌های دانشجویان نخبه المپیاد علمی در راستای توسعه تکنولوژی‌های نوین در آموزش پزشکی حمایت شود.

  کیودو از افزایش ۴۰ درصدی تعرفه ی برق در ژاپن خبر داد

وی ضمن اعلام حمایت از طرح‌های نو در زمینه توسعه تکنولوژی‌های نوین آموزش پزشکی، افزود: آموزش پزشکی باید در مسیر بهره‌برداری از شبیه‌سازها متحول شود و کوریکولوم‌های آموزشی هم مورد بازنگری قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه توسعه کاربردی تکنولوژی‌های نوین آموزش پزشکی جزو اولویت‌های کاری قرار گیرد، اظهار کرد: از طرح‌های نو و پروژه‌های دانشجویان نخبه المپیاد علمی در این راستا حمایت شود.

وی افزود: ساختار کارگروه شبیه‌سازی باید مورد بازنگری قرار گیرد و موضوع سیاست گذاری، توانمندسازی، رصد منظم و استفاده بهینه از تکنولوژی‌ها در مرکز EDC پیگیری ‌شود. 

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402072416498/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

دکتر حوریه محمدی، رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت  در این جلسه گفت: تکنولوژی‌های نوین باید دارای جایگاه خاص باشد و ساختاری متشکل از تیم نخبگان، اعضای هیات‌علمی و دانشجویان نخبه در این راستا حضور داشته باشند.

دکتر باقری فرد با اشاره به ایجاد داروخانه مجازی، یونیت مجازی و ارائه آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی به صورت مجازی افزود: باید بحث تکنولوژی‌های نوین در حوزه آموزش پزشکی به طور جدی پیگیری و با بازدید و ر صد منظم در اعتباربخشی سالیانه دانشگاه ها لحاظ شود.

وی گفت: نیاز به تکنولوژی‌های جدید آموزش از زمان کووید شدت گرفت و جهش خوبی را در طول سه سال گذشته شاهد بودیم . بیش از ۷۰ درصد تکنولوژی‌ها نوین و شبیه‌سازها در حوزه آموزش پزشکی بومی شده است و انتظار می‌رود به مرحله خودکفایی وصادرات برسیم.