تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان برای معلمان شاغل

شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان از شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف افزایش قدرت خرید معلمان شاغل، تسهیلات خرید کالا تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با شرایط ویژه ارائه کرده است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4208444/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84