تعیین خوزستان به عنوان مسئول میز آموزش فنی و حرفه‌ای عراق

وی گفت: استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی از دیگر اولویت‌های این سازمان است که با توجه به وجود شرکت‌های بزرگ در استان خوزستان می‌توان از این ظرفیت به عنوان مرکزی برای آموزش مهارت به جوانان استفاده کرد. اگر دستگاه‌هایی همچون بنگاه‌های اقتصادی، آموزش و پرورش و منطقه آزاد اقدام کنند، می‌توانند نقش بسیار مهمی در اشتغال و تربیت نیروی کار در خوزستان داشته باشند.

ایسنا/خوزستان مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان از تعیین این اداره‌کل به عنوان مسئول میز آموزش فنی و حرفه‌ای عراق خبر داد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان با بیان اینکه به‌ دنبال این هستیم که آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرک‌های صنعتی توسعه یابد، گفت: توانمندی نیروی کار، جایگاه هر شهرستان را نشان می‌دهد؛ به عنوان‌ مثال سال گذشته مدال‌آور رشته جوشکاری کشور یک مهارت‌آموز از مرکز فنی و حرفه‌ای آبادان بود.

شهرام ملایی‌هزاروندی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به سیاست توسعه دیپلماسی مهارتی دولت و با توجه به موقعیت مناسب استان خوزستان در همکاری بین‌المللی با کشور عراق، استان خوزستان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول میز آموزش فنی و حرفه‌ای عراق تعین شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050201204/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82وی ادامه داد: هدف از این کار، برقراری ارتباط مناسب با طرف عراقی، ایجاد بستر همکاری‌های آموزشی دو جانبه، نیازسنجی دقیق آموزشی کشور عراق، برنامه‌ریزی آموزشی نیازهای احصا شده و تدوین استانداردهای آموزشی لازم، هماهنگی با دفاتر ستادی برای اجرا و تامین نیازهای آموزشی عراق و برنامه‌ریزی و هماهنگی تبادل مربی و کارآموز برای تامین نیازهای آموزشی و فنی عراق است.

  شیوه جدید دانشگاه تهران برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو