تغذیه مناسب برای کودکان در روز‌های آلودگی هوا

بنابر نظر کارشناسان یکی از راه های کاهش عوارض آلودگی هوا برای کودکان، استفاده از تغذیه مناسب است.

کارشناسان معتقدند این گروه سنی بهتر است در این روز‌های آلودگی هوا، نکات تغذیه ایِ مناسب را رعایت کنند تا از عوارض ناشی از آن در امان بمانند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4087028/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام سازمان هواشناسی غلظت آلاینده‌های جوّی از امروز در شهر‌های صنعتی بیشتر می‌شود.

انباشت آلاینده‌ها باعث کم شدنِ کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس و بویژه کودکان و نوجوانان می‌شود.