تقویم آموزشی دانشگاه شریف اعلام شد/آغاز کلاس‌ها از سوم مهر

بنا بر تاکید دانشگاه صنعتی شریف، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۶ صبح روز بعد هم امکان ثبت‌نام یا ویرایش دانشجویانی که ثبت‌نام‌ آنها فعال شده وجود خواهد داشت‌. همچنین تاکید شده است سه‌شنبه ۱۴ شهریور آخرین مهلت درخواست مجوز از اساتید راهنما خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس جدول زمان‌بندی و اطلاعیه راهنمایی ثبت‌نام ترم جدید که از سوی اداره آموزش دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد، دانشجویان باید طبق زمان‌بندی اعلام شده به سایت my.edu.sharif.edu مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

ثبت نام دانشجویان کارشناسی‌های ورودی ۱۴۰۰ روز دوشنبه ۲۰ شهریور انجام می‌شود و دانشجویان کارشناسی‌های ورودی ۱۴۰۱ در روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه با مراجعه به  سایت دانشگاه نسبت به ثبت نام خود اقدام می‌کنند.

ثبت نام دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از ۱۸ شهریور آغاز می‌شود و دانشجویان تمامی مقاطع این دانشگاه از سوم مهر در کلاس‌های درس حضور می‌یابند.

تقویم آموزشی دانشگاه شریف اعلام شد/آغاز کلاس‌ها از سوم مهر

بر این اساس ثبت نام دانشجویان کارشناسی‌های ورودی ۹۸ به قبل و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ به قبل باید در تاریخ شنبه ۱۸ شهریور و دانشجویان دوره کارشناسی‌های ورودی ۹۹ و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۱ روز یکشنبه 19 شهریور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402061106915/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1

به گزارش ایسنا، بیش از این هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شریف تصمیم گرفت کلاس‌های آموزشی دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه شریف برای مهر ماه سال جاری یک هفته به تعویق بیفتد. بر این اساس، کلاس های آموزشی دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه صنعتی شریف برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از روز دوشنبه سوم مهر ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

  پکن: ناتو پا از گلیم خود فراتر گذاشته است