تقویم آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ابلاغ شد/ آغاز انتخاب واحد از ۲۲ شهریور

فرایند برگزاری امتحانات دانشگاه علوم‌پزشکی ایران از روز شنبه ۱۶ دی آغاز می‌شود و در روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه به پایان می‌رسد. بازه زمانی ثبت موقت نمرات همزمان با فرایند برگزاری امتحانات پایان‌ترم شروع می‌شود؛ بر این اساس، بازه‌زمانی زمان ثبت‌موقت نمرات از ۱۶دی تا ۱۱ بهمن ماه است.

پرونده نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه علوم‌پزشکی ایران با آغاز انتخاب واحد در روز چهارشنبه ۲۲ شهریور باز می‌شود و روز ۴ بهمن ماه با برگزاری آخرین روز امتحانات بسته می‌شود.

فرصت ۹ روزه انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی ایران از روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه آغاز می‌شود و تا روز پنج‌شنبه ۳۰ شهریور ادامه دارد. ۸ روز پس از برگزاری کلاس‌های درس، آغاز فرایند حذف و اضافه است. حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی ایران از روز شنبه ۸ مهر آغاز می‌شود و دوشنبه ۱۰ مهر ماه به پایان می‌رسد. 

فرصت زمان حذف تک‌درس در آذر ماه برای دانشجویان لحاظ شده است؛ بر این اساس، دانشجویان این مرکز آموزشی از چهارم تا ششم آذر، آخرین ماه پاییز فرصت دارند نسبت به حذف تک‌درس اقدام کنند. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060704519/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF

به گزارش ایسنا، تقویم آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران بیانگر این است که کلاس‌های آموزشی دانشجویان این مرکز آموزشی از روز شنبه یک مهر ماه آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه سیزدهم نخستین ماه زمستانی ادامه دارد. 

  جزئیات جذب بدون آزمون دانشجوی ارشد و دکتری در دانشگاه علم و صنعت/امروز آخرین مهلت ثبت‌نام