تقویم آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران اعلام شد/آغاز انتخاب واحد از ۱۱ شهریور

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050905619/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مدت زمان برگزاری کلاس‌های آموزشی در  نیم‌سال نخست سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، از شنبه ۱۸ شهریور ماه آغاز می‌شود و ۱۳ دی ماه به پایان می‌رسد. مدت زمان آموزش در این ترم تحصیلی، ۱۷ هفته است.

به گزارش ایسنا، فرایند ۴ روزه انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی تهران از روز شنبه ۱۱ شهریور ماه آغاز می‌شود و چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه به پایان می‌رسد. 

تقویم آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران بیانگر این است که فرایند انتخاب واحد نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از روز شنبه ۱۱ شهریور ماه آغاز می‌شود.

مدت زمان ۱۵ روزه امتحانات از روز شنبه ۱۶ دی ماه آغاز می‌شود و تا آخر دی‌ماه ادامه دارد. 

حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه یکم مهر ماه آغاز می‌شود و سه‌شنبه ۴ مهر به پایان می‌رسد. همچنین آخرین زمان حذف اضطراری برای دانشجویان در آذر ماه لحاظ شده است. بر این اساس، آخرین مهلت حذف اضطراری از۱۱ تا ۱۴ آذر ماه است.