تمدید ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی


دبیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه از تمدید دریافت فیلم‌های کوتاه دانش آموزی تا ۳۰ آذر ماه خبر داد و گفت : با توجه به استقبال دانش آموزان و درخواست مسئولان مدارس در استان‌های مختلف ، دبیرخانه‌ جشنواره تا ۳۰ آذر ماه به دریافت آثار دانش آموزان ادامه خواهد داد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3979563/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C

  تأسیس شعبه دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان