تمدید مهلت تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی و استثنایی

تذکر: بعد از پایان زمان اعلام شده، امکان تمدید مجدد مهلت تکمیل فرم یا ویرایش اطلاعات به هیچ‌عنوان وجود نخواهد داشت.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3892817/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8Cکلیه داوطلبانی که تاکنون نسبت به تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک موردنیاز، اقدام ننموده‌اند، لازم است به منظور تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش از طریق سامانه my.medu.ir اقدام نمایند.
مهلت تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک تا پایان روز یکشنبه مورخ ۴ تیر ۱۴۰۲تمدید می‌گردد.
همچنین ویرایش اطلاعات بارگذاری شده در روز دوشنبه  ۵ تیر ۱۴۰۲تا پایان همان روز در سامانه مذکور فراهم خواهد بود.

تمدید مهلت تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی و استثناییبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از  مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، در اطلاعیه ستاد جذب و استخدام وزارت آموزش و پرورش آمده است: بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول (چند برابر ظرفیت) آزمون استخدامی رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی می‌رساند:

ستاد جذب و استخدام وزارت آموزش و پرورش از تمدید تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی و استثنایی تا پایان روز یکشنبه چهارم تیر خبر داد.