تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای کنکور ۱۴۰۲

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تمهیدات اتوبوسرانی برای ۲ روز برگزاری کنکور ۱۴۰۲ خبر داد.

برای همه کنکوری‌ها آرزوی موفقیت دارم.»

شرکت واحد برای آسایش کنکوری‌های عزیز در ۲ روز برگزاری کنکور اقدام به تقویت خطوط عبوری و مسیرهای منتهی  به محل‌های برگزاری آزمون می‌کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041307887/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

به گزارش ایسنا، مهدی علیزاده در حساب شخصی خود در توییتر با اشاره به برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۲ طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ تیر ماه نوشت: « کنکور روز مهمی در زندگی بسیاری از جوانان ماست.

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای کنکور ۱۴۰۲

  ۴۲۴ مرکز آموزشی رفاهی میزبان اسکان موقت نوروزی فرهنگیان