تمهیدات لازم برای افزایش انگیزه و ماندگاری اعضای هیات علمی دندان‌پزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی یادآور شد: سیاست‌گذاری در حوزه آموزش و پژوهش دندان پزشکی بر عهده شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی است و می‌بایست تمهیدات لازم برای آموزش نیروهای حد واسط انجام شود؛ وجود این نیروها برای ارائه خدمات دندان پزشکی در سطوح پایین‌تر ضروری است.

دکتر باقری‌فرد با تاکید بر توسعه استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی و یونیت‌های مجازی برای بخش دندان پزشکی، عنوان کرد: سالیانه حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای شروع تربیت هر دانشجوی رشته دندان‌پزشکی هزینه می‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه انگیزه‌های لازم برای حفظ و ماندگاری اعضای هیات‌ علمی حوزه دندان‌پزشکی ارائه و قوانین مربوط مورد بازنگری قرار گیرد، اظهار کرد: بسیاری از دانشجویان پذیرفته‌شده در رشته دندان‌پزشکی از نخبگان هستند؛ در نتیجه با توجه به اینکه بحث اعضای هیات علمی دندان‌پزشکی فوریت دارد، باید راهکارهای انگیزشی برای ماندگاری اعضای هیات علمی ارائه شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: برخی رشته‌های دندان پزشکی از جمله پاتولوژی و بیماری‌های دهان و دندان رو به انقراض هست که احیای رشته‌ها نیازمند انجام راهکارهای انگیزشی همانند تسهیل شرایط ورود به آزمون، توجه به مسائل رفاهی و اصلاح نظام پرداخت است. 

وی با اشاره به این مطلب که جذب دانشجویان دندان پزشکی باید در راستای توسعه خدمات پیشگیرانه باشد، گفت: میزان پذیرش دانشجویان دندان پزشکی در سال جاری طبق روند سال قبل است و ظرفیت بیشتر نخواهد شد.

وی افزود: باید انگیزه‌های لازم برای حفظ و ماندگاری اعضای هیات‌علمی حوزه دندان‌پزشکی ارائه و قوانین مربوط مورد بازنگری قرار گیرد. 

  انتخاب واحد نیم‌سال دوم دانشگاه علامه‌طباطبائی آغاز شد
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051207176/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

دکتر باقری‌فرد با اشاره به این مطلب که اساتید، رکن اصلی آموزش هستند، افزود: بسیاری از دانشجویان پذیرفته شده در رشته دندان‌پزشکی از نخبگان هستند در نتیجه با توجه به اینکه بحث اعضای هیات‌علمی دندان پزشکی فوریت دارد، باید راهکارهای انگیزشی برای ماندگاری اعضای هیات‌علمی ارائه شود.

توجه به رشته‌های رو به انقراض دندان‌پزشکی

وی با بیان این نکته که میل و رغبت برای ورود به رشته‌های تخصصی رو به افول است، افزود: تجهیزات مورد نیاز دانشکده‌های دندان پزشکی نیاز به نوسازی دارد که با هماهنگی معاونت توسعه باید ردیف اختصاصی منابع برای ساماندهی تجهیزات حوزه دندان‌پزشکی ستاره‌دار شود. 

به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری فرد با بیان این مطلب که شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی، بالاترین مرجعیت تصمیم‌گیری برای حل مشکلات و رفع چالش های این حوزه است، گفت: یکی از بحران‌های اصلی، میزان اعضای هیئت علمی حوزه دندان پزشکی است، در واقع از ۲۱ هزار عضو هیات‌علمی وزارت بهداشت، فقط ۲ هزار نفر در بخش دندان پزشکی حضور دارند.