تنوع‌ بخشی به آموزش زبان‌های‌ خارجی در مدارس

تبصره ۱-دستورالعمل اجرایی این ماده واحده را وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌کند و با امضای وزیر آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- با ابلاغ این مصوبه، مصوبات مغایر در مورد آموزش زبان‌های خارجی لغو می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3908702/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3وزارت آموزش و پرورش موظف است:
۱. برنامه درسی زبان‌های خارجی را به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش برساند.
۲. مواد و منابع آموزشی- تربیتی مبتنی بر برنامه درسی زبان‌های خارجی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش را با مشارکت سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی تألیف، تدوین، متناسب‌سازی یا معرفی کند.
۳. با اولویت برگزاری‌کلاس‌های‌حضوری، در مناطقی که امکان ارائه حضوری زبان‌های غیرانگلیسی وجود ندارد، از طریق آموزش‌های غیرحضوری یا ترکیبی اقدام کند.
۴. سازوکار‌های لازم برای دانش‌آموزان متقاضی یادگیری و ارزشیابی زبان‌های خارجی غیرانگلیسی را در کانون زبان ایران یا سایر مؤسسات تربیتی- تخصصی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش فراهم کند.
۵. بررسی جامع و کاملی از وضعیت آموزش زبان انگلیسی، همراه با پیشنهاد‌های کیفی بهبود آموزش زبان ظرف مدت شش‌ماه به شورای‌عالی آموزش و پرورش ارائه دهد.

آموزش و پرورش می‌تواند بر اساس مصوبه شورای‌عالی آموزش و پرورش و نیاز‌ها و تقاضای اجتماعی جدید، علاوه بر زبان انگلیسی، زبان‌های عربی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی و چینی را هم آموزش دهد.

تنوع‌ بخشی به آموزش زبان‌های‌ خارجی در مدارسبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مصوبه هزار و بیست وششمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش، برای عملیاتی کردن راهکار ۵-۱ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر «ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه‌تجویزی) برنامه درسی با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسلامی- ایرانی»، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود براساس نیاز‌ها و تقاضای اجتماعی جدید و با رعایت اصل تنوع‌بخشی به زبان‌های خارجی، علاوه بر زبان انگلیسی، نسبت به آموزش زبان‌های عربی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی و چینی اقدام کند.

  ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان ارشد غیرپزشکی دانشگاه آزاد آغاز شد