تهدیدهای فضای مجازی برای کودکان

 

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4207812/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نتیجه پژوهش سازمان غیر دولتی هلندی یوروچایلد نشان داد کودکان و نوجوانان ترجیح می‌دهند فعالیت‌های برخط خود را بطور شفاف بیان نکنند و با بزرگسالان در مورد خطراتی که در فضای مجازی با آنها روبرو هستند صحبت نکنند. 

یافته‌های یک پژوهش که درباره رفتار کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در ۱۵ کشور جهان انجام شد نشان می‌دهد که چگونه آنها هنگام استفاده از فضای مجازی به حال خود رها می‌شوند و آسیب پذیری آنها بیشتر می‌شود.

احمد امین فرد گزارش می دهد: