توانمندسازی معلمان مدارس غیر دولتی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی از تبیین راهبرد‌های اجرایی برنامه توانمند سازی معلمان، عوامل و کارکنان مدارس غیر دولتی خبر داد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نیاز سنجی‌های تخصصی و تعیین دروس هدف و دوره‌های آموزشی برای معلمان، افزود: با افزایش کیفیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی و برگزاری برنامه‌های توانمندسازی معلمان مدارس غیر دولتی به دنبال ایجاد یک نگرش و باور در فرایند یاددهی و یادگیری معلمان با رویکرد الگو‌های آموزشی و تربیتی در مدارس هستیم.
محمود زاده با بیان ضرورت ارتقای دانش و مهارت تدریس معلمان، گفت: معلمان و مربیان درمدارس غیردولتی با گذراندن دوره‌های آموزشی منطبق با سیاست‌های راهبردی نظام آموزش و پرورش کشور باید بتوانند در جهت آموزش و تربیت جامع دانش آموزان و در همه‌ی ابعاد ساحت‌های ششگانه همت مضاعفی بنمایند تا تلاش آنان منجر به کشف استعداد و خلاقیت‌های دانش آموزان گردد. وی با تاکید بر اینکه تربیت و تقویت روحیه جهادی، مبانی اعتقادی و انقلابی دانش آموزان نیازمند همگرایی فکری و توانمندی حرفه‌ای و تخصصی معلمان است، تصریح کرد: برنامه توانمند سازی معلمان با محوریت و تفاهم نامه همکاری با دانشگاه فرهنگیان، معاونت‌های مرتبط با حوزه فعالیت و نقش آفرینی و مشارکت حوزه‌های علمیه و موسسات آموزشی در تامین مدرس و برگزاری دوره‌های آموزشی در کشور اجرا خواهد شد.

در این نشست تخصصی هر یک از اعضای کارگروه توانمند سازی معلمان به راهکار‌ها و برنامه‌های اجرایی استانی و منطقه‌ای در سطح کشور اشاره کردند و به تشریح و اجماع نظرات کارشناسی پیرامون روند عملیاتی برنامه توانمند سازی معلمان پرداختند.

  آغاز فرایند آزمون دستیاری فوق‌تخصصی از امروز

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3927394/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4

بررسی راهبرد‌های اجرایی برنامه توانمند سازی معلمان مدارس غیر دولتیبه گزارش خبر گزاری صدا و سیما و به نقل روابط عمومی سازمان  مدارس غیر دولتی، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در نشست تخصصی کارگروه اجرایی برنامه توانمند سازی معلمان مدارس و مراکز غیر دولتی، گفت: معلمان سرمایه‌های اجتماعی نظام آموزش و پرورش کشور هستند و توجه به توانمند سازی مطلوب آنان، متضمن پویایی و شکوفایی نسل آینده خواهد بود.

احمد محمود زاده با اشاره به اهداف تحولی در عرصه تعلیم و تربیت، افزود: توانمند سازی معلمان در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و پیشرفت کیفی برنامه‌های آموزشی و تربیتی در مدارس غیر دولتی تدوین و اجرایی می‌شود.