توانمندسازی معلمان کارآمدترین ابزار کیفیت بخشی نظام آموزش و پرورش است

طریفی حسینی:

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: توانمندسازی معلمان مهم‌ترین عنصر طراحی « مسیر شغلی معلمی» و کارآمدترین ابزار کیفیت بخشی و بهبود مستمر نظام آموزش و پرورش است.

توانمندسازی معلمان مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار کیفیت بخشی نظام آموزش و پرورش استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آقای حمید طریفی حسینی به صورت ویدیوکنفرانس در گردهمایی دوره توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی قطب ۶ کشوری که در استان کرمانشاه برگزار شد، ضمن با اهمیت شمردن موضوع بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: مهم‌ترین دارایی و سرمایه هر کشوری سرمایه انسانی آن است و نظام آموزش و پرورش ماموریت بسترسازی برای شکل دهی به سرمایه انسانی توانمند به عنوان مهم‌ترین مولفه اقتداربخش کشور را بر عهده دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش استثنایی یک نهاد خدمت محور است نه یک نهاد مکان محور، آموزش و پرورش استثنایی به طیف وسیعی از دانش آموزان در۱۰ گروه دانش آموزان دارای معلولیت یا اختلال، خدمات تخصصی ارائه می‌دهد و با توجه به خدمات آموزشی و توانبخشی که به دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه، بیش فعالی، با آسیب گفتار و زبان و دیرآموزان ارائه می‌کند به نحوی، تضمین کیفیت در دوره‌های مختلف تحصیلی را نیز انجام می‌دهد و از این منظر نقش اساس در جلوگیری از تکرار پایه، بهبود نرخ گذر و کاهش ترک تحصیل در دوره‌های مختلف تحصیلی نیز دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تاکید بر این‌که باید معلمان را به صلاحیت‌ها و شایستگی‌های لازم جهت تدریس و آموزش اثربخش و تعمیق یادگیری دانش آموزان مجهز کنیم، افزود: توانمندسازی معلمان مهم‌ترین عنصری است که در “مسیر رشد معلمی” باید به آن توجه کرد و این امر یکی از کارآمدترین ابزار‌هایی است که کیفیت بخشی و بهبود مستمر نظام آموزش و پرورش را تضمین می‌کند.

  دانشجویان نظم آموزشی را رعایت کنند/مطالبات باید از مسیر درست خود طرح و پیگیری شود

وی با تاکید بر این‌که معلمان مهم‌ترین سرمایه انسانی مولد کشور هستند، تصریح کرد: معلمان بسترسازی لازم برای رشد و شکوفایی ذخایر استعدادی کشور یعنی دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور را بر عهده دارند؛ لذا سرمایه گذاری بر روی معلم به ویژه توانمندسازی آن در نظام آموزشی، بهترین سرمایه گذاری است که منجر به خلق ارزش افزوده انسانی در آینده می‌شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به ضرورت و اهمیت دوره‌های توانمندسازی معلمان و نقش مهم آن در مسیر رشد معلمی و ارتقای معلمان در تکمیل فرآیند نظام رتبه بندی معلمان افزود: با نیازسنجی دقیق صورت گرفته در این دوره توانمندسازی، معلمان علاوه بر شناخت ویژگی‌های دانش آموزان هدف و کسب دانش و مهارت تدریس برای آن‌ها، به دنبال ایجاد یک نگرش و باور یادگیری خودجوش در معلمان و توسعه رویکرد یادگیری مشارکتی در میان آن‌ها هستیم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3922644/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA