تکلیف کنکوری‌هایی که گروه آزمایشی نوبت اول و دوم آنها متفاوت هست، چیست؟

مرحله دوم کارنامه نهایی برای انتخاب رشته حاوی نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز به انتخاب رشته داوطلبان است که هنوز اعلام نشده است.

برخی از داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ گروه آزمایشی اصلی آزمونشان در نوبت اول و دوم متفاوت بوده است، این داوطلبان تا پایان امروز فرصت دارند تمایل خود را صرفا در یک گروه آزمایشی اعلام کنند.

همچنین نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ شب گذشته اعلام شد که البته اعلام نتایج در دو مرحله خواهد بود؛ مرحله اول شامل کارنامه داوطلبان شرکت کننده در نوبت دوم آزمون سراسری (تیر ماه) حاوی نمرات خام دروس گروه‌های آزمایشی شرکت کننده، بیشترین نمره‌ کل آزمون اختصاصی (کنکور) مربوط به نوبت اول و دوم (ملاک عمل در نمره‌کل نهایی) و نمره کل سابقه تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش است که با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری، قابل مشاهده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052112718/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA

به گزارش ایسنا، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو نوبت (نوبت اول در تاریخ ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، نوبت دوم در تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲) برگزار شد.

به گزارش ایسنا، تعداد محدودی از داوطلبان که در آزمون نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱) در یکی از گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی شرکت کرده، ولی در آزمون نوبت دوم (تیرماه ۱۴۰۲) با گروه آزمایشی اصلی دیگری شرکت کرده‌اند، باید در همین کارنامه اولیه حداکثر تا تاریخ پایان امروز، ۲۱ مرداد ماه جاری علاقه‌مندی خود را صرفا به یک گروه آزمایشی اصلی که تمایل به انتخاب رشته‌های تحصیلی از آن گروه را دارند، اعلام کنند.

  مراکز یادگیری محلی، ظرفیت مناسبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است

نمرات خام شرکت‌کنندگان نوبت اول در اسفند ماه ۱۴۰۱ اطلاع‌رسانی شد و مجدداً در سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس قابل مشاهده است. برای داوطلبانی که فقط در نوبت اول در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده‌اند، نمره‌کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی آنان در کارنامه نوبت اول درج شده و از طریق سامانه فوق قابل ملاحظه است.

بر اساس اعلام گروه آزمایشی داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ کارنامه حاوی رتبه آنان تهیه و ارائه خواهد شد و برای این دسته از داوطلبان در صورت عدم انتخاب گروه آزمایشی اصلی، گروه آزمایشی انتخابی آزمون نوبت دوم (تیرماه ۱۴۰۲) ملاک عمل قرار خواهد گرفت.