ثبت اطلاعات درسامانه اسناد و املاک،ملاک ثبت نام دانش‌آموزان


سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: ثبت اطلاعات در سامانه اسناد و املاک، ملاک اصلی ثبت نام بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3884658/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86