ثبت سفارش کتاب‌های درسی میان پایه تمدید شد

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از تمدید مهلت ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان میان پایه، تا چهارم تیر خبر داد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3887877/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3887877/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF