جزئیات انتخاب واحد دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید اعلام شد

جزئیات انتخاب واحد دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید اعلام شد

جزئیات انتخاب واحد دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.

جزئیات انتخاب واحد دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید اعلام شد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060402477/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایسنا، بر این اساس جزئیات تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در جدول زیر آمده است:

  وعده رئیس جمهوری کره جنوبی به احیای صادرات