جزئیات زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد اعلام شد

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول باید به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، براساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول توسط سامانه آموزشیار انجام شده و از ۲۶ شهریور ماه آغاز می‌شود و تا ۳۰ شهریور ماه ادامه دارد.

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح جدول زیر است:

جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

جزئیات زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد اعلام شد

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314576/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF