حنا ربانی: پاکستان به ایجاد یک روند معتبر تعامل با طالبان کمک می‌کند


تهران- ایرنا- «حنا ربانی کهر» وزیر مشاور امور خارجه پاکستان می‌گوید که او در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که پاکستان به ایجاد یک روند معتبر تعامل با طالبان کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100900/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9

  چین: همه طرف‌های درگیر بویژه روسیه و اوکراین،سریع تر مذاکرات صلح را آغاز کنند