خبر خوش وزیر علوم برای دانشگاهیان در پایان سال ۱۴۰۲

زلفی گل گفت: این اعتبارات برای تجهیز آزمایشگاه ها ۹۰ میلیون یورو بوده است که ۴۵ میلیون یورو در بخش اول پرداخت شده و ۴۵ میلیون یورو دیگر در بین دانشگاه های کشور به زودی توزیع می‌شود.

محمد علی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: خبر خوشی که در پایان سال ۱۴۰۲ برای دانشگاهیان دارم، تخصیص اعتبار برای تجهیز آزمایشگاه ها به دانشگاه های کشور است. به زودی مبالغی برای تجهیز آزمایشگاه ها به حساب دانشگاه ها واریز می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402121308910/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۹۰ میلیون یورو برای تجهیز آزمایشگاه‌ها تخصیص داده شده است. بخش اول واریز شده و بخش دوم اعتبارات تا پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: بخش اول اعتبارات برای تجهیز آزمایشگاه ها به دانشگاه ها پرداخت شده است، بخش دوم واریزی ها قول داده شده تا پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به دانشگاه ها پرداخت شود.

  ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده از ۲۸ فروردین