دانشجویان برای کار گروهی آموزش ببینند/ ضرورت مدیریت اوقات فراغت دانشجویان

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042012891/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AAزلفی‌گل در ادامه خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که در دوران دانشجویی امکان خطا و اشتباه وجود دارد و باید نگاه دانشجویی در قبال اشتباهات دانشجویان داشته باشیم.

زلفی‌گل تصریح کرد: اجازه بدهیم مجری برنامه‌هایی مثل کرسی‌های آزاداندیشی، مناظره و انجمن‌های علمی دانشجویان باشند و امکان تجربه برگزاری چنین مراسم‌هایی را برای دانشجویان فراهم کنیم.

وزیر علوم با بیان اینکه دانشجویان باید کار گروهی و جمعی را در دانشگاه‌ها آموزش ببیند، گفت: حدود ۸۵ ساعت در هفته برای اوقات فراغت دانشجویان در نظر گرفته شده که باید این زمان مدیریت و هدایت شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این مقام مسئول در پایان ضمن تأکید بر استفاده از تجربیات بزرگان حوزه‌های فرهنگی و علمی، گفت: امانت‌داران خوبی برای فرزندان ایران اسلامی در دانشگاه‌ها باشیم.

به گزارش ایسنا، محمدعلی زلفی گل در پیامی به هفتاد و چهارمین گردهمایی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگی دانشجویان، حرکتی موثر است که موجب می‌شود برای آینده کشور کادرسازی کنیم و دانشجویان را تک بعدی به جامعه تحویل ندهیم.

وی با اشاره به اینکه ۸۵ ساعت در هفته برای اوقات فراغت دانشجویان در نظر گرفته شده است که باید مدیریت و هدایت شوند، گفت: باید برای دانشجویان در حوزه فرهنگی و اوقات فراغت برنامه‌های متنوع داشته باشیم و نباید نشاط و شور دانشجویی نادیده گرفته شود.

وی بیان کرد: کمتر یاد گرفتیم کار گروهی کنیم و اثر هم‌افزا داشته باشیم و به همین دلیل دانشجویان در دانشگاه‌ها باید کار گروهی و جمعی را آموزش ببیند و تجربه کنند.

  ۸۷۰ هزار فرهنگی بازنشسته سهامدار شدند
وزیر علوم با بیان اینکه هدایت، تشویق و بخشش باید در قبال اشتباهات دانشجویان در اولویت باشد، ادامه داد: مبادا به فرزندان این کشور در دانشگاه هزینه‌هایی تحمیل کنیم که دانشجویی نباشد، هرچند دانشجویان نیز باید یاد بگیرند که هزینه خطاها را دانسته و بپذیرند.