دانشجویان دانشگاه‌های تهران منتظر تاخیر برگزاری کلاس‌ها نباشند

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402121208067/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AFدر این رابطه دانشگاه صنعتی شریف با اعلام اطلاعیه ای اعلام کرد کلاس‌های دانشجویان تمامی مقاطع این دانشگاه در روز شنبه ۱۲ اسفند ماه جاری طبق برنامه زمانبندی قبلی و بدون تاخیر برگزار می‌ شود.

کلاس‌های آموزشی دانشجویان دانشگاه‌های تهران روز شنبه ۱۲ اسفند بدون تاخیر برگزار می‌شود.

بر اساس اصل استقلال دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، وزارت علوم معمولا تصمیم گیری در خصوص مسائل آموزشی و غیره را به خود دانشگاه ها واگذار می کند و با توجه به اینکه تا کنون هیچ دانشگاهی برنامه ای برای شروع با تاخیر کلاس های درس دانشجویان در روز شنبه ۱۲ اسفند ماه اعلام نکرده، بنابراین دانشجویان بر اساس برنامه زمانبدی قبلی در کلاس های درس حاضر باشند.

به گزارش ایسنا، همزمان با اعلام استانداری تهران مبنی بر شروع به کار ادارات دولتی تهران با تاخیر دو ساعته برای روز شنبه ۱۲ اسفند ماه جاری و همچنین تعطیلی تمامی مدارس کشور به دلیل برگزاری انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفند، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برنامه‌ای برای تاخیر شروع کلاس های درس دانشجویان اعلام نکردند.

  کارنامه علمی آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد/آغاز مهلت انتخاب رشته