دانشگاه علمی کاربردی آزمون صلاحیت حرفه‌ای برگزار می‌کند

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: این آزمون ها در ۱۶ رشته شغلی بوده و شرکت کنندگان در این آزمون از وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، سازمان امور اداری و استخدامی و نهاد ریاست جمهوری هستند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد فتحیان ضمن اعلام این خبر، خاطرنشان کرد: اولین آزمون های صلاحیت حرفه‌ای منطبق با سطوح آموزش های عالی در چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی، مصوب هیئت‌وزیران برای مشاغل معرفی شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعنوان کارفرما و دانشگاه جامع علمی کاربردی بعنوان مجری از امروز چهارشنبه ۱۴ خردادماه به مدت دو روز برگزار می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041609983/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از برگزاری اولین آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای برای مشاغل معرفی شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط این دانشگاه خبر داد.

دانشگاه علمی کاربردی آزمون صلاحیت حرفه‌ای برگزار می‌کند
  امروز، پایان مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد دانشگاه آزاد