دانشگاه علمی کاربردی پلیس دانشجو می‌پذیرد

رئیس موسسه آموزش علمی کاربردی فراجا تصریح کرد: همچنین کلیه داوطلبان می‌توانند برای ثبت‌نام به مراکز تابعه این مؤسسه در تهران و مراکز کلیه استان‌ها و نیروی انسانی ادارات یگان خدمتی خود مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، سردار دکتر علیرضا جهانگیری در این‌باره گفت: مراکز تابعه مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فراجا برای سال تحصیلی مهر ۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی از پنج شهریور ۱۴۰۲ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ و کاردانی از هفت شهریور ۱۴۰۲ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ از بین کارکنان نیروهای مسلح و خانواده‌های آن‌ها، بسیج و کلیه منتسبین به حوزه نظم و امنیت در ۶۲ رشته مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو می‌پذیرد.

رئیس موسسه آموزش علمی کاربردی فراجا از آغاز ثبت‌نام و پذیرش دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در مراکز تابعه مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فراجا خبر داد.

وی ادامه داد: داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت علوم به نشانی www.sanjesh.org  یا سایت دانشگاه جامع به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060503237/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF