دانشگاه نوشیروانی بابل رتبه ۱۵ را در بین دانشگاه های آسیا در شاخص ارجاعات هر مقاله کسب کرد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده‌بندی سالهای ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ تایمز در بخش عمومی در رتبه اول دانشگاه‌های ایران و در سال ۲۰۱۸ در رده ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه‌های جهان قرار گرفت.

همچنین در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز رده ۳۵۱–۴۰۰ جهان را کسب کرد. این دانشگاه در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۰ در رشته مهندسی مکانیک در رده ۷۶–۱۰۰ جهان و دوم ایران، در رشته علوم و مهندسی انرژی در رده ۱۵۱–۲۰۰ جهان و دوم ایران و همچنین در رشته مهندسی شیمی نیز در رده ۳۰۱–۴۰۰ جهان و ششم ایران قرار گرفت.

قابل ذکر است، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تنها دانشگاه صنعتی دولتی استان مازندران و شمال ایران است. این دانشگاه دارای ۶ دانشکده، ۲۰۰ عضو هیئت علمی و حدود ۶ هزار دانشجو است که یک چهارم دانشجویان آن در مقطع تحصیلات تکمیلی و بقیه دانشجویان در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، این رتبه‌بندی از ۱۱ شاخص در قالب ۴ زمینه کلی کیفیت آموزش، کیفیت پژوهش، قابلیت استخدام بعد از فارغ‌التحصیلی و چشم‌انداز بین‌المللی بهره گرفته است که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سه شاخص ارجاعات به ازای هر مقاله، مقالات در هر دانشکده و شبکه پژوهشی بین‌المللی به ترتیب رتبه‌های ۱۵، ۳۹ و ۱۹۲ را در بین دانشگاه های آسیا کسب کرده است.

همچنین طبق رده‌بندی تایمز، این دانشگاه صنعتی بابل در سال ۲۰۲۲ در رتبه اول دانشگاه‌های ایران قرار گرفت.

ایسنا/مازندران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بر اساس جدیدترین گزارش QS آسیا که ۸۷۵ دانشگاه از آسیا در این رتبه‌بندی جای گرفته‌اند، در میان ۲۸ درصد برتر دانشگاه های آسیا قرار گرفته است.

  کمیسیون حقوق بشر بر حمایت سیاسی از زنان افغانستان تاکید کرد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بر اساس جدیدترین رتبه بندی us news در سال ۲۰۲۲ به عنوان چهارمین دانشگاه کشور و بالاتر از دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی قرار گرفت. در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی بابل در شاخه مهندسی، رتبه ۱۴۰ جهان را به دست آورد.  همچنین این دانشگاه در رشته مهندسی مکانیک رتبه ۱۱ در جهان را کسب کرد.

دانشگاه نوشیروانی بابل رتبه ۱۵ را در بین دانشگاه های آسیا در شاخص ارجاعات هر مقاله کسب کرد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082216388/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.isna.ir/news/1402082216388/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1