دانشگاه پیام نور در قالب ۲۵۱ مرکز و واحد ساماندهی می شود

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071007080/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DB%B2%DB%B5%DB%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای دانشگاه پیام نور تصریح کرد: در واقع با پیشنهاد دانشگاه پیام نور و تصویب شورای گسترش آموزش عالی با ریاست وزیر محترم علوم، دانشگاه پیام نور در قالب ۲۵۱ واحد و مرکز دانشگاهی در سراسر کشور ساماندهی و تقویت می‌شود.

سلطانی احمدی درباره ساماندهی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور از ۵ سال پیش ساماندهی واحدها و مراکز خود را با هدف چابک‌سازی و ارتقای کیفی در دستور کار قرار داد و تاکنون در دو مرحله در بخش آمایش جغرافیایی گام برداشت.

وی ادمه داد: دانشگاه در گام اول در سال ۱۳۹۹ نسبت به ساماندهی و ادغام ۱۰۸ مرکز و واحد خود اقدام کرد و هم‌اکنون نیز در ادامه‌ی ساماندهی نیز ۱۳۷ مرکز و واحد خود را مشمول آمایش و ساماندهی جغرافیایی نمود.

به گزارش ایسنا، دکتر مجتبی سلطلانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای دانشگاه پیام نور در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در بیرجند با اعلام این خبر اظهار داشت:  طرح آمایش آموزش عالیِ مد نظر مقام معظم رهبری به عنوان چراغ راه آموزش عالی برای نظم‌دهی به فعالیت‌های دانشگاه‌های کشور مورد تایید و حمایت دانشگاه پیام نور می باشد در واقع آمایشِ متوازن، برنامه‌محور و جامع موجب تقویت و ارتقای کیفی نظام آموزش عالی می‌شود و اگر طرح آمایش متمرکز بر دانشگاهی خاص شود از رسالت خود دور شده و به ضد خود تبدیل می‌شود.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های دانشگاه پیام نور از تصویب و تقویت دانشگاه در قالب ۲۵۱ مرکز و واحد دانشگاهی توسط شورای گسترش آموزش عالی خبر داد.

  سامانه کانون آموزشگاههای رانندگی کشور