دانش آموزان نخبه شناسایی و معلم می شوند

دانش آموزان نخبه شناسایی و معلم می شوندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در دیدار با آیت الله علیرضا اعرافی، با اشاره به اینکه شیوه‌نامه جذب معلمان نخبه تدوین شده است، گفت : ایجاد پردیس اختصاصی تربیت معلم پرورشی را دنبال می کنیم چرا که معلم پرورشی یک پست مهم است که ضرورت‌های خاص خود را دارد و هرکسی نمی‌تواند در این شغل موفق شود.
سعید غیاثی ندوشن با بیان اینکه بسته‌های محتوایی را نیز آماده کرده تا به مدارس تحویل دهیم افزود : به دنبال این هستیم تا با برنامه‌ریزی آموزشی ، فعالیت موثر و دقیق‌تری داشته باشیم .

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3896222/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3896222/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF