داوری ۱۴۷۰ اثر در رویداد ملی ساخت ایران

کاظمی درباره رویداد ملی جوانه‌ها گفت: هدف از این برنامه‌ها معرفی توانمندی‌های هنرجویان و هنرآموزان هنرستانی به جامعه و البته جلب مشارکت بخش‌های اقتصادی کشور برای حضور در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بوده است و این اتفاق تربیت نیروی انسانی ماهر را به دنبال خواهد داشت.

وی یادآور شد: بازنگری و باز آرایی رشته‌های هنرستانی متناسب با بازار کار انجام و ۵۰ رشته برای سال تحصیلی آینده بازنگری شده است و برخی رشته‌های دیگر که نیاز بازار کار بوده است مانند رشته جرثقیل و صنایع سنگین برای سال تحصیلی آینده مصوب شده است.

معاون آموزش متوسطه گفت: ۱۴۷۰ اثر از تولیدات هنرجویان در۱۲۰ رشته از مجموعه رشته‌های هنرستانی در مراسم رویداد ملی ساخت ایران و جوانه‌ها داوری شدند.

کاظمی افزود: توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و تقویت آموزش یک مهارت به دانش آموزان دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه نظری به صورت ویژه در حال برنامه ریزی و اقدام است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3917837/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B7%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86معاون آموزش متوسطه با اشاره به فعالیت‌ها در حوزه مهارت آموزی گفت: تقویت آموزش‌های مهارتی یک نیاز ضروری برای کشور است و برای برطرف نمودن مشکلات اقتصادی و به ویژه اشتغال، باید آموزش‌های مهارتی تقویت شود.

داوری ۱۴۷۰ اثر در رویداد ملی ساخت ایرانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون آموزش متوسطه در برنامه گفت و شنود رادیو فرهنگ با اشاره به رویداد ملی ساخت ایران، افزود: برای ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، رویدادی با عنوان ساخت ایران طراحی و از سال گذشته در استان‌های کشور با محوریت ارائه تولیدات و توانمندی‌های هنرجویان هنرستانی برگزار می‌شود.

  شرط معدل بجای کنکور نوعی دیگر از بی عدالتی است

محمدمهدی کاظمی اضافه کرد: در نمایشگاه‌های استانی، ۱۴۷۰ اثر از تولیدات هنرجویان از ۱۲۰ رشته هنرستانی به مرحله کشوری راه یافت که در نهایت ۲۷۲ اثر برتر در ۴ زمینه صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر پس از داوری در نمایشگاه ساخت ایران به نمایش گذاشته شد.