دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی منصوب شد

به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری‌فرد در این حکم دکتر بهروز عطارباشی را به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی منصوب کرد.

پیش از این، دکتر جلیل کوه‌پایه‌زاده به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی منصوب شده بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082820219/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور حکمی، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را منصوب کرد.

دکتر بهروز عطارباشی مقدم، عضو هیات‌علمی  و مدیرگروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران است.

  مجموعه تلویزیونی «عروسک‌خونه» در نیمه راه