دستورالعمل تألیف دروس مهارتی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای تدوین شد

دانشگاه فنی و حرفه ای تاکید کرده است که با توجه به محدودیت زمانی جهت تولید محتوا، چاپ و توزیع کتاب‌ها در بهمن ماه ۱۴۰۲، تاریخ فوق قابل تمدید نمی‌باشد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام دانشگاه فنی و حرفه ای و به منظور تولید محتوای آموزشی استاندارد و یکسان در قالب کتاب و تقویت حوزه آموزشی، اطلاعاتی و ارتقای سطح علمی دانشجویان در سراسر کشور و بهره‌گیری هرچه بیشتر از اندیشه‌ها و آثار اساتید، تجلیل و ارج نهادن به کوشش‌های علمی مؤلفین و تشویق اعضای هیات علمی؛ معاونت پژوهش و فناوری و معاونت آموزشی این دانشگاه، در نظر دارد برای دومین بار نسبت به تولید محتوای منابع آموزشی استاندارد برای منبع آموزشی مطابق با سرفصل‌های بازنگری شده دفتر برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای اقدام نماید.

بر این اساس بارگذاری صورت جلسه شورا و نامه تاییدیه استان در سامانه توسط استان مربوطه ضروری است و باید در نامه تاییدیه مذکور نام و نام‌خانوادگی استاد واجد شرایط، عنوان درس مورد تالیف و مجموع امتیاز حاصله قید شود.

همچنین بررسی مدارک و مستندات در شورای پژوهشی تألیفات و انتشارات استان و تکمیل فرم اکسل امتیازدهی و بارگذاری فرم اکسل در سامانه مذکور از سوم مرداد تا هفتم مهر انجام می گیرد. 

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060401869/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

اساتید دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای تا ۷ مهر فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه سماد ثبت کنند.

دستورالعمل دومین فراخوان تألیف دروس پایه، تخصصی، مهارتی و اختیاری دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای تدوین شد.

بر این اساس محوریت و انتخاب تولید محتوا و چاپ کتاب در این فراخوان، دقیقاً مطابق با بخشنامه ارسالی از سوی معاونت آموزشی مورخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ درخصوص اعلام درس‌های دارای اولویت تدوین و چاپ کتاب، می‌باشد. 

  آموزش و پرورش آینه عملکرد ماست