دعوت به مصاحبه طراحان علمی پژوهشی جشنواره جوان خوارزمی

بعد از بازبینی مجدد طرح‌ها، شورای داوری برای دعوت از طراحان در هجده گروه علمی تشکیل شد و در دوره بیست و پنجم جشنواره ۱۲۳ طرح برای مصاحبه دعوت شدند که در جلسه مصاحبه مجازی دانش آموزان به دفاع از طرح‌های ارائه شده می‌پردازند. وسیله ساخته شده باید همراه دانش آموز باشد.

در بیست و چهارمین دوره جشنواره جوان خوارزمی ۲۱۶۶ طرح به دبیرخانه ارسال شده بود طرح‌هایی که برای دفاع معرفی می‌شوند با راهنمایی داوران گروه‌های علمی توسط دانش آموزان تکمیل خواهد شد تعداد طرح‌های دعوت شده به مصاحبه دوره بیست و پنجم جشنواره جوان خوارزمی در هر رشته به تفکیک عبارتند از: برق و الکترونیک با ۱۲ طرح، ریاضی ۳ طرح، زبان و ادبیات فارسی ۵ طرح، سلول‌های بنیادی ۲ طرح، شیمی ۵ طرح، علوم شناختی ۶ طرح، علوم اجتماعی و روانشناسی ۴ طرح، علوم دینی و قرآن پژوهی یک طرح، علوم زیستی و پزشکی ۸ طرح، عمران و معماری ۵ طرح، فناوری نانو ۱۵ طرح، فیزیک و نجوم ۳ طرح، مکاترونیک ۸ طرح، مکانیک ۱۳ طرح، هنر ۴ طرح، کامپیوتر ۱۱ طرح، کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴ طرح و هوش مصنوعی ۴ طرح.

دعوت به مصاحبه طراحان علمی پژوهشی جشنواره جوان خوارزمیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، بیست و پنجمین دوره از جشنواره جوان خوارزمی در ۱۸ گروه علمی با ۲۷۱۷ طرح کار خود را آغاز کرد. در این دوره از جشنواره ۱۳۶۷ نفر دانش آموز پسر و ۲۱۶۸ نفر دانش آموز دختر شرکت کردند. در مرحله اولیه ۱۵۲۳ طرح به مرحله داوری اولیه رسیدند که از این تعداد ۸۵۲ نفر دانش آموز پسر و ۱۱۵۵ نفر دانش آموز دختر حضور داشتند.

  تحصیل بیش از ۱۵۰۰ نخبه در دانشگاه امیرکبیر/ ارائه تسهیلات آموزشی به نخبگان

در بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی ۱۲۳ طرح برای مصاحبه دعوت شدند که در جلسه مصاحبه مجازی، دانش آموزان از طرح‌های خود دفاع می‌کنند.

اولین مرحله از جشنواره جوان خوارزمی داوری فیلم سه دقیقه‌ای و سپس داوری دقیق است. بعد از این مراحل در پیشخوان دانش آموزی، نظر گروه داوران قابل مشاهده است و اگر طراح یا طراحان در این مرحله اعتراض داشتند، درخواست بازبینی می‌نویسند.

دانش آموزان دعوت شده به مصاحبه از ۲۲ استان کشور به این مرحله راه یافته اند از این میان، استان کرمان با ۳۲ طرح بیشترین دعوت شده به مصاحبه و پس از آن شهر تهران با ۲۷ طرح، خراسان رضوی ۱۱ طرح، البرز ۱۰ طرح و اصفهان ۹ طرح در این مرحله داوری قرار دارند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3968255/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C

پس از معرفی طرح‌ها به وزارت علوم، سرداور هر گروه علمی از طرح‌های پذیرفته شده در مصاحبه به صورت حضوری دفاع می‌کند و در نهایت طرح‌های پذیرفته شده اعلام می‌شوند.