ذوالنور: کمیسیون آموزش هفته آینده ایرادات شورای نگهبان به طرح کنکور را بررسی‌ می‌کند

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس تا روز شنبه ۱۵ مهر جلسه ندارد، کمیسیون آموزش اوایل هفته آینده جلسه‌ای با نماینده شورای نگهبان برای بررسی ایرادات شورا تشکیل می‌دهد تا راهی برای رفع ایرادات و اصلاح مصوبه پیدا شود به نحوی که هدف مجلس و روح و محتوای قانون حفظ شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071007081/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرانجام مصوبه مجلس درباره تغییر در روند برگزاری کنکور بعد از رد آن در شورای نگهبان گفت: نامه شورای نگهبان درباره رد مصوبه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون آموزش ارجاع شده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع ایرادات شورای نگهبان در طرح کنکور به کمیسیون آموزش گفت که کمیسیون آموزش هفته آینده به بررسی ایرادات شورای نگهبان به نحوی می پردازد؛ هدف مجلس و محتوای قانون حفظ شود.

ذوالنور در پایان گفت: از آن جا که بررسی برنامه توسعه از اول مهر در مجلس شروع شده، حداقل تا پایان مهرماه طول می کشد؛ مجلس بعد از این مدت در اولین فرصت ایرادات شورای نگهبان به طرح تغییر در برگزاری کنکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

نایب رییس مجلس همچنین بیان کرد: با توجه به اینکه طبق بند (و) ماده ۱۸۰ آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی لایحه برنامه در صحن موضوعات دیگر به استثنای طرح های سه فوریتی، تحقیق و تفحص و استیضاح قابل طرح نیست، عملا گزارش کمیسیون آموزش درباره رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در طرح تغییر در نحوه برگزاری کنکور بعد از اتمام بررسی جزییات لایحه برنامه در صحن علنی مطرح می شود.

  جزئیات آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی اعلام شد