رئیس جمهوری کره جنوبی خطاب به ارتش: روحیه جنگ و تلافی داشته باشید


تهران – ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی روز یکشنبه خطاب به فرماندهان ارتش دستور داد که هرگونه اقدامات تحریک آمیز کره شمالی را بدون شکست با عزم استوار تلافی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985734/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84985734/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
  شلیک چندین موشک از سوی چین در رزمایش نظامی